Gå til innhold

[Opphevet] Proviantering til ferger utenfor Norden

Ved tillatelse til proviantering av alkohol og tobakk til bruk av eller salg til mannskapet om bord gjelder følgende begrensninger per person:

  • 1 liter brennevin per uke
  • 2 liter alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent per uke
  • 25 gram tobakksvarer per døgn

Tillatelse til proviantering av andre typer varer til bruk av eller salg til mannskapet gis ut fra en konkret vurdering av behovet.

Tillatelse til proviantering til servering eller salg til passasjerene på ferjen gis ut fra en konkret vurdering av behovet for det enkelte transportmiddelet. Her er det ikke absolutte begrensninger verken på varetyper eller mengde.