Gå til innhold

[Opphevet] Melde- og fremleggelsesplikt for varer som innføres med fly

Dersom man bringer varer til Norge med et fly eller et annet luftfartøy, inntrer melde- og fremleggelsesplikten i utgangspunktet umiddelbart etter ankomst til lufthavnen. For varer som flyet bringer med seg vil føreren av flyet være ansvarlig for å melde og fremlegge varen. Der passasjerer og mannskap selv bringer med seg varer, er det disse personene som er ansvarlig for å melde fra til tollmyndighetene når man forlater flyet.

Passasjerer og mannskap med varer omfattet av melde- og fremleggelsesplikt må bruke rødt felt der det er innført en ordning med rødt og grønt felt. Når varene som medbringes er fortollet ved hjelp av fortollingsautomat eller KvoteAppen, anses disse som fremlagt for tollmyndighetene. Gyldig kvittering må kunne fremvises ved grensepasseringen.