Gå til innhold

Ot.prp.nr.88 (1991-1992)

Ot.prp.nr.88 (1991-1992). Om lov om endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven). Henvisning til lovdata PRO.

DATO: 1992-05-29

DEPARTEMENT: Finans- og tolldepartementet

SIDETALL: 4

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.88 (1991-1992)