Gå til innhold

[Opphevet] Omfanget av overtredelsen - særlig grov overtredelse

Lov og forskrift

Dersom tollovertredelsen er av stort omfang, kan dette gjøre at den karakteriseres som særlig grov. Rettspraksis og forvaltningspraksis er på dette punktet særlig knyttet til smugling av alkohol og tobakk. Her er både mengden smuglervarer og unndratte avgifter knyttet til smuglervarene av betydning.

Det som er av størst interesse er selvsagt den nedre grensen for hva som anses som grovt, og denne kan belyses ved følgende eksempler fra Høyesterett:

  • Rt. 1990 s. 676: Avgiftsunndragelse på ca 80 000 kr var grov
  • Rt. 1996 s. 218: Smugling av 10 000 sigaretter var grovt
  • Rt. 1995 s. 65: Salg av 330 flasker smuglerbrennevin var grovt
  • Rt. 1989 s. 16: Smugling av 194 flasker brennevin og 82 flasker vin fordelt på fire personer var ikke grovt

Flere Høyesterettsdommer er nevnt under § 16-7. Det er grunn til å presisere at en del av dommene ligger noe tilbake i tid og tar utgangspunkt i et konkret hendelsesforløp.