Gå til innhold

[Opphevet] § 7-13 Deklarantens valg mellom § 7-14 og § 7-15

Lov og forskrift

Bestemmelsen er ikke en metode for fastsettelse av tollverdien, men gir deklaranten anledning til å kreve at metoden i § 7-15 skal anvendes før metoden i § 7-14.

Hvis ikke dette kreves, følges den ordinære rekkefølgen, dvs. at bestemmelsene prøves i den rekkefølgen de kommer i loven. Se også § 7-2 om valg av metode.


Forarbeider til tolloven § 7-13

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 68

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St. prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 5