Gå til innhold

Prop.1 L (2009-2010)

Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. - lovendringer. Henvisning til lovdata PRO.

TITTEL: Prop.1 L (2009-2010)

Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. - lovendringer

KILDEDOK: DATO: 2009-10-09

DEPARTEMENT: Finansdepartementet

SIDETALL: 131

Henvisninger i teksten: lov-2009-12-11-113 , lov-2009-12-11-114 , lov-2009-12-11- 115 , lov-2009-12-11-116 , lov-2009-12-11-117 , lov-2009-12-11-118 , lov-2009-12-11- 119 , lov-2009-12-11-120 , lov-2009-12-11-121 , lov-2009-12-11-122 , lov-2009-12-11- 123 , lov-2009-12-11-124 , lov-2009-12-11-125 , lov-2009-12-11-126 , lov-2009-12-11- 127 , lov-2009-12-11-128 , lov-2009-12-11-129 , lov-1933-05-19-11 (Omsetningsavgiftslov) , lov-1949-07-28-26 (Statpl) , lov-1959-06-19-2 (Mal) , lov1964- 06-18-14 , lov-1975-06-06-29 (Eiendomsskattelov) , lov-1975-06-13-35 (Psktl) , lov-1980-06-13-24 (Lignl) , lov-1981-06-12-52 (Verdipapirlov) , lov-1997-02-28-19 (Ftrl) , lov-1999-01-15-2 (Revisorlov) , lov-1999-03-26-14 (Skattelov) , lov-2005-06-17- 67 (Skattebetalingslov) , lov-2007-12-14-107 , lov-2007-12-21-119 (Tollov) , lov-2009- 03-06-11 (Hvitvaskinglov) , lov-2009-06-19-58 , lov-2009-06-19-49

KORTTITTEL: +Prop.1 L (2009-2010) Se særlig kapittel 5, 13 og 18.