Gå til innhold

  Koronaviruset

  • Skjerpet grensekontroll ble innført 16. mars, men ingen grenseovergangssteder stenges. Utenlandske borgere uten kritisk grunn for opphold i Norge vil avvises ved ankomst.
  • All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy.
  • Tolletatens infosenter har åpent fra kl. 08.00–15.30 på hverdager. NB! Vi besvarer ikke spørsmål knyttet til reisevirksomhet og iverksatte tiltak mot koronasmitte.
  • Følg med på rådene og bestemmelsene som gis av regjeringen og nasjonale myndigheter. Se også spørsmål og svar fra Tolletaten.
  • Det er Politiet som håndhever persontrafikken og karantenereglene. For informasjon om innreise og utreise av Norge se gjeldende føringer fra Regjeringen og Politiet.

siste endringer på toll.no

Dato Overskrift
06.04.2020 Varer der du kan trenge tillatelse
06.04.2020 Kan du få tilsendt manglende deklarasjoner og underbilag?
06.04.2020 Nytt skjema i Altinn - Varesertifikat EUR.1
06.04.2020 Varesertifikat EUR. 1 kan sendes til Tvo.Oslo@toll.no for stempling
06.04.2020 Meldeplikt og forbud ved parallelleksport av legemidler i forbindelse med covid-19
Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tilsendt oppdateringer fra nettsiden på e-post.