Gå til innhold

[Opphevet] Definisjoner

"bemyndiget representant" den som søker på vegne av importør, eksportør eller produsent
"hjemmehørende" den adressen som firmaet har registrert i fm. registrering av organisasjonsnummer i foretaksregisteret
"HS-nomenklaturen" den nomenklatur for koding av varebeskrivelse som er en integrert del av "konvensjonen om det harmoniserte system (HS)"
"innehaver" enhver juridisk eller fysisk person som klassifiseringsuttalelse er utstedt til 
"klassifisering" fastsettelse av en vares plassering i gjeldende tolltariff
"klassifiseringsuttalelse "bindende forhåndsuttalelse vedrørende kla