Gå til innhold

[Opphevet] § 4-32 Tollagerholderens krav på lagerleie

Tollagerholder fastsetter selv leien for varer på lageret. 

Lagerholder kan nekte å levere ut varen før leien er betalt, med mindre det er tollmyndighetene som ønsker å få utlevert varen. Lagerholder kan ikke kreve leie av tollmyndighetene hvis sistnevnte krever varen innlagt etter § 4-30-3. I slike tilfeller må lagerholder kreve leie av eieren.


Forarbeider til tolloven § 4-32

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 53

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 54

Ot. prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot. prp. nr. 108 (1992-1993)

Tolloven 1966 § 55

Ot. prp. nr 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959