Gå til innhold

[Opphevet] Melde- og fremleggelsesplikt for varer som innføres med fartøy

Dersom man bringer varer til Norge med et fartøy, inntrer melde- og fremleggelsesplikten i utgangspunktet når man passerer inn på sjøterritoriet. Oppfyllelsen av plikten utsettes imidlertid til man legger til kai. 

Dersom man bringer varer til Norge med et fartøy, inntrer melde- og fremleggelsesplikten i utgangspunktet når man passerer inn på sjøterritoriet. Oppfyllelsen av plikten utsettes imidlertid til man legger til kai.

Føreren av fartøyet er ansvarlig for å melde og fremlegge varer som skipet bringer med seg. Der de reisende (både passasjerer og besetningsmedlemmer) bringer med seg varer i land som ikke er omfattet av skipets lastemanifest, er det disse personene som skal melde fra til tollmyndighetene ved ilandstigning. Passasjerer med varer som omfattes av melde- og fremleggelsesplikt må bruke rødt felt der det er innført en ordning med rødt og grønt felt. Når varene som medbringes er fortollet ved hjelp av fortollingsautomat eller KvoteAppen, anses disse som fremlagt for tollmyndighetene. Gyldig kvittering må kunne fremvises ved grensepasseringen.

Norske fiskefartøy og fartøy fra norsk kontinentalsokkel er på visse vilkår unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt, se egen artikkel om unntak.