Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for velferdsmateriell til sjøfolk

Velferdsmateriell til bruk om bord i skip i internasjonal trafikk eller ved velferdsstasjoner for utenlandske sjøfolk, kan midlertidig innføres tollfritt.

Med velferdsmateriell menes lesestoff, CD/DVD, bærbare mediespillere o.l, sportsutstyr, musikkinstrumenter og annet hobbymateriell og utstyr for religionsutøvelse.

En velferdsstasjon kan være drevet av statlige, religiøse eller andre organisasjoner. Hvis vilkårene for tollfritak skal være oppfylt må velferdsstasjonen ikke drives med sikte på fortjeneste.

Velferdsmateriell til bruk om bord på skip kan også tas med i land, f.eks. hvis en sjømann ønsker å ta med en bok mens han er i landlov. Det er en forutsetning at materiellet bringes tilbake til skipet før avgang.

Det er også et vilkår for tollfritak at varene er utenlandsk eiet.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.