Gå til innhold

[Opphevet] § 12-13 Bindende forhåndsuttalelser om klassifisering

Du kan søke om bindende forhåndsuttalelser om klassifisering  av varer i henhold til gjeldende tolltariff. Klassifisering av en vare vil si å finne riktig varenummer i tolltariffen. Dette har blant annet betydning for hvilken tollsats varen får.

Dersom du skal søke om bindende klassifiseringsuttalelse (BKU), sender du oss en søknad via Altinn. Her har du muligheten til å laste opp nødvendige vedlegg (brosjyrer, resepter, tegninger mv.). Vareprøver sendes til Vareførselsdivisjonen og avdelingen der du er hjemmehørende.

Forhåndsuttalelsen er i utgangspunktet bindende i tre år (forhåndsuttalelser utstedt før 1. februar 2021 har en gyldighetstid på seks år).

Tollmyndighetene kan likevel tilbakekalle den dersom

  • det foretas endringer i tolltariffen eller kommentarene,
  • dersom tollmyndighetene eller HS-komiteen i World Customs Organization gir en ulik klassifiseringsuttalelse om samme type vare i en annen sak, eller
  • det følger av forvaltningsloven § 35.

Forhåndsuttalelsen er bare bindende ved fortollinger etter at uttalelsen er gitt. Endringer av evt. uriktige fortollinger som er foretatt før dette tidspunktet følger de vanlige reglene for endring i §§ 12-10, 12-11 og 12-12.

En forhåndsuttalelse om klassifisering som baserer seg på uriktige opplysninger fra søkeren er ugyldig. Fortollinger som er foretatt på grunnlag av ugyldig forhåndsuttalelse er i utgangspunktet også ugyldige, og kan endres etter §§ 12-10 flg.

Ler mer om


Forarbeider til tolloven § 12-13

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) side 101

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 15 annet ledd

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)