Gå til innhold

[Opphevet] § 5-7 Vare til teknisk og vitenskapelig bruk mv.

Denne bestemmelsen inneholder tre ulike kategorier tollfritak:

Utskiftbare former og maskinverktøy

Landbruksvarer til teknisk bruk

Varer til vitenskapelig bruk mv.


Forarbeider til tolloven § 5-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 58

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 31 til 33

St. prp. nr. 1 (2000-2001)

St. prp. nr. 1 (1999-2000)

St. prp. nr. 1 (1990-1991)