Gå til innhold

[Opphevet] § 15-9 Deklarering, ansvar for lagerleie mv.

Første ledd
Tollmyndighetenes tilbakehold av varer endrer ikke plikten til å deklarere varene og til å svare toll, verken når varene holdes tilbake etter toll. §§ 15-4 eller 15-5.
Rettighetshaveren er ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varene holdes tilbake. Dette gjelder både når varer holdes tilbake etter toll. §§ 15-4 og 15-5.

Annet ledd
Varer kan ikke tvangsselges etter toll. §§ 4-2, 4-27 og 4-32 så lenge de holdes tilbake etter toll. §§ 15-4 eller 15-5.

Varer kan heller ikke tvangsselges hvis det er fastslått ved dom, eller følger av bindende avtale mellom rettighetshaveren og mottakeren eller dennes representant, at varene utgjør inngrep i en immaterialrettighet.

Tredje ledd
Der vilkårene for ødeleggelse etter reglene i §§ 15-7 eller 15-8 ikke er oppfylt, kan ødeleggelse bare skje i henhold til dom eller etter uttrykkelig samtykke fra varemottakeren.


Forarbeider til tolloven § 5-9

Prop. 43 LS (2019-2020)

Prop. 165 L (2020-2021)