Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for proviant og forbruksvarer i fly

Fly som kommer til tollområdet kan ha med ufortollet proviant og forbruksvarer. Reglene gjelder imidlertid ikke privatfly.

Proviant er mat, drikkevarer (inkl. alkohol) og tobakk, mens forbruksvarer er varer som drivstoff, olje, doruller, vaskemidler og andre varer som er nødvendige for drift av flyet. Tollfritaket for forbruksvarer er begrenset til luftfartøy som i det alt vesentlige blir benyttet i internasjonal luftfart, se tollforskriften § 5-8-1.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift og diverse særavgifter.

Varene kan deles inn i to hovedkategorier:

  • Proviant mv. til bruk om bord
  • Proviant som selges om bord for ilandbringelse

Proviant mv. til bruk om bord

Det kan toll- og avgiftsfritt forbrukes medbrakt proviant og forbruksvarer om bord mens flyet er i norsk luftrom. Både besetning og passasjerer kan spise og drikke det som det er behov for. Det er begrensninger for alkohol. 

Proviant som selges om bord for ilandbringelse

Alle fly som kommer fra utlandet kan selge alle typer ufortollet proviant. Passasjerene kan imidlertid ikke innføre toll- og avgiftsfritt mer enn kvotene som er beskrevet i § 5-1.

Besetning som i løpet av reisen til Norge er i tjeneste på fly i internasjonal trafikk kan én gang innenfor en 24-timers periode innføre toll- og avgiftsfritt 40 sigaretter eller 100 gram andre tobakkvarer, 100 blad sigarettpapir, og andre varer enn alkohol til en verdi av kr 500, se tollforskriften § 5-1-4.