Gå til innhold

Ot.prp.nr.31 (2007-2008)

TITTEL: Ot.prp.nr.31 (2007-2008) Om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

KILDEDOK: DATO: 2008-02-01

DEPARTEMENT: Finansdepartementet

SIDETALL: 74

MERKNAD: Henvisninger i teksten: lov-2008-05-09-14 , lov-2008-05-09-15 , lov-2008-05-09-16 , lov-2008-05-09-17 , lov-2008-05-09-18 , lov-2008-05-09-19 , lov-2008-05-09-20 , lov2008- 05-09-21 , lov-2008-05-09-22 , lov-2008-05-09-23 , lov-2008-05-09-24 , lov-2008- 05-09-25 , lov-2008-05-09-26 , lov-2008-05-09-27 , lov-2008-05-09-28 , lov-2008-05- 09-29 , lov-2008-05-09-30 , lov-2008-05-09-31 , lov-2008-05-09-32 , lov-1933-05-19-11 (Omsetningsavgiftslov) , lov-1952-11-21-2 (Sktbl) , lov-1959-06-19-2 (Mal) , lov-1964- 06-19-14 (Aal) , lov-1966-06-10-5 (Tollov) , lov-1969-06-19-66 (Mval) , lov-1975-06- 06-29 (Eiendomsskattelov) , lov-1980-06-13-24 (Lignl) , lov-1997-02-28-19 (Ftrl) , lov1999- 03-26-14 (Skattelov) , lov-2003-12-12-108 (Kompensasjonslov) , lov-2004-12-10- 77 , lov-2005-06-17-67 (Skattebetalingslov) , lov-2005-12-21-123 (Lov om statens pensjonsfond) , lov-2006-12-15-71 , lov-2006-12-15-73 , lov-2007-06-29-47 , lov-2007- 12-14-107 , lov-2007-12-21-119 (Tollov)

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.31 (2007-2008)

Se særlig kapittel 8

Kun tilgjengelig på lovdata PRO