Gå til innhold

Jobb i Tolletaten

Dagens Tolletat har en historisk rask utviklingstakt. Skal vi holde følge med kraftig vekst i varestrømmene og rask teknologisk utvikling har vi ikke noe annet valg. Derfor har vi behov for både flere tollere, generalister og fageksperter med kompetanse på en rekke ulike områder.

Å jobbe i Tolletaten betyr at du tar del i å løse et unikt og utfordrende samfunnsoppdrag. Jobben vår er unik fordi vi er statens representant på grensen og håndhever regelverk på vegne av flere titalls myndigheter. Jobben vår er utfordrende fordi vi skal føre effektiv kontroll med alle varestrømmer ut og inn av Norge.

Hvert år krysser mange hundre millioner varer grensen til Norge via land, sjø eller luft. I alle varestrømmer arbeider Tolletaten hver dag, døgnet rundt, for å håndheve lover og regler på vegne av flere titalls norske myndigheter. Narkotika, våpen, falske legemidler, giftig mat, miljøskadelige stoffer og dyresykdommer er bare noen av truslene Tolletaten bidrar til å bekjempe.

Synes du det virker meningsfullt å bidra til samfunnsbeskyttelse og verdiskaping for norsk økonomi? I så fall ønsker vi å invitere deg med på å skape fremtidens Tolletat.