Gå til innhold

[Opphevet] Utenlands bearbeiding av industrivarer

Lov og forskrift

For industrivarer som bearbeides i utlandet fremgår beregningsgrunnlaget for tollen av § 7-4 første ledd. Industrivarer er alle varetyper som ikke klassifiseres som landbruksvarer. Se § 6-4-1 om hva som menes med landbruksvare.

Det skilles mellom bearbeiding utført uten vederlag (gratis), og bearbeiding utført mot vederlag.

Bearbeiding uten vederlag

Hvis bearbeidingen er utført uten vederlag, settes beregningsgrunnlaget til null. Det har da ingen betydning om toll skal svares av vekt, verdi, stykk eller volum. Når beregningsgrunnlaget er null, blir det heller ingen toll å betale for varen.

Bearbeiding mot vederlag

Hvis bearbeidingen er utført mot vederlag, og det skal svares verditoll av varen, er beregningsgrunnlaget de totale omkostningene ved bearbeidingen. I tillegg kommer transportkostnaden både frem og tilbake. Tollen som skal svares er den ordinære tollsats som er fastsatt for varen.

Hvis bearbeidingen er utført mot vederlag, og det skal svares toll av vekt, stykk eller volum, er beregningsgrunnlaget de totale omkostningene ved bearbeidingen. I tillegg kommer transportkostnaden både frem og tilbake. Tollen som skal svares er 8 % av bearbeidings- og transportkostnadene.

Vilkår for tollberegning etter § 7-4 første ledd

Vilkår for tollberegning etter § 7-4 første ledd er at

  • varen gjeninnføres innen ett år
  • at det er samme person som gjeninnfører som utførte
  • at eventuell toll betalt for den innførte varen ikke er refundert

Spesielt tollfritak for norske tekstilprodusenter

Norske tekstilprodusenter kan på visse vilkår tollfritt innføre tekstilvarer som er produsert i utlandet. Dette er avhengig av at foretaket også produserer tekstilvarer i Norge, og foretaket må søke om tollfritaket på forhånd. Nærmere bestemmelser finner du i §§ 7-4-1 flg.