Gå til innhold

[Opphevet] § 13-7 Kontroll med tollager

Tollmyndighetene kan kontrollere alle områder innendørs og utendørs som tilhører et foretak som har tollagerbevilling. Tilsvarende gjelder andre områder der tollmyndighetene har gitt tillatelse til lagring av ufortollede varer. Varer som er lagret hos varemottager (direktekjøring etter § 4-30-11), kan kontrolleres der.

Kontroll av tollager kan også omfatte kontroll av tollagerregnskapet og dokumenter knyttet til regnskapet.

Trafikken til og fra tollageret eller lagringsplassen kan også kontrolleres. Her overlapper bestemmelsen § 13-1.


Forarbeider til tolloven § 13-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 49 andre ledd

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 74 fjerde ledd

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901