Gå til innhold

[Opphevet] § 16-15 Overtredelsesgebyr ved manglende deklarering av betalingsmidler

Ved brudd på melde- og fremleggelsesplikten for kontanter og andre betalingsmidler i tollforskriften § 3-1-11, kan tollmyndighetene fastsette et gebyr på inntil 30 prosent av det medbrakte beløpet. I henhold til forskriftsregulering i tollforskriften § 16-15-1 og 16-15-2 skal gebyret fastsettes til 20 prosent av betalingsmiddelets pålydende. Beregningsgrunnlaget er hele beløpet fra første krone (inkludert de første kr 25 000).


Forarbeider til tolloven § 16-15

Prop.1 L (2009-2010)