Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for varer som arves mv.

Tollfritak for varer som arves

Varer som innføres til Norge i forbindelse med arv er tollfrie. Det er et vilkår at den avdøde var bosatt i utlandet og at arvingen er bosatt i Norge. Fritaket gjelder ikke varer som den avdøde brukte i næringsvirksomhet. For motorvogner er det et tilleggskrav at motorvognen må ha vært registrert på den avdøde.

Du kan ikke innføre alkohol, tobakk eller nikotinvarer tollfritt dersom du har arvet slike varer.

Tollfritak for arvegods gjelder også merverdiavgift og engangsavgift.

Tollfritak for varer tilhørende nordmenn som dør i utlandet

Dersom en person som er bosatt i Norge, dør på reise i utlandet, kan utstyret vedkommende hadde med seg på reisen innføres tollfritt. Utstyr vil i denne forbindelsen være tilsvarende som reisegods etter § 6-1, dvs. utstyr vedkommende med rimelighet har hatt behov for på reisen. Typiske eksempler er klær og toalettartikler, men også bøker og mindre elektroniske gjenstander. Avgrensningen går mot nye varer, større kapitalvarer og varetyper som vedkommende ikke har hatt behov for på reisen.

Dette tollfritaket gjelder også merverdiavgift.