Gå til innhold

[Opphevet] Vederlag for konstruksjon, oppføring mv. - tollverdi

Lov og forskrift

Hvis vederlag for konstruksjon, oppføring, montering, vedlikehold eller teknisk bistand vedrørende de innførte varene er inkludert i varenes pris, kan vederlaget holdes utenfor tollverdien som beregnes etter § 7-10.

Dette omfatter for eksempel monteringskostnader for industrielle anlegg, maskiner og utstyr. Opplistingen av begreper er ikke uttømmende, slik at også lignende arbeid kan omfattes.

Det er kostnader til arbeid som utføres på eller tilknyttet de innførte varer i Norge (og som er inkludert i prisen for varen) som kan trekkes ut av tollverdien. Det er ikke selve innførselstidspunktet som er avgjørende, men at arbeidet er utført i Norge. Arbeidet kan gjerne være utført før varene innføres, for eksempel at det støpes et fundament for en maskin.

Les mer