Gå til innhold

Nyheiter og pressemeldingar

Her er nyheiter frå Tolletaten. Du kan også få oppdateringar ved å følgje oss på twitter: @tolletaten.

Tolletaten gjennomfører stor båtaksjon

I forbindelse med pinsehelgen og inngangen til båtsesongen gjennomfører Tolletaten en stor aksjon i Oslofjorden og langs Sørlandskysten.

29.05.2020

Problemer med fortolling i TVINN Internett

TVINN Internett har problemer med betalingsløsningen. Vi jobber med å løse saken, men inntil videre er det ikke mulig å fortolle i TVINN Internett. Kunder som tidligere har benyttet TVINN

02.04.2020

Tolletaten til stede på sjøen

I forbindelse med koronasituasjonen og den utstrakte grensekontrollen har Tolletaten satt flere av sine tollkryssere på sjøen tidligere enn først planlagt.

29.03.2020

Advarer mot useriøse nettsteder som selger beskyttelsesutstyr og medisiner mot koronaviruset

Legemiddelverket og Tolletaten advarer mot useriøse nettsider som prøver å svindle privatpersoner, bedrifter og helsetjenesten ved å tilby beskyttelsesutstyr og medisiner til behandling av viruset

27.03.2020

Midlertidig toll- og avgiftsfritak for donerte nødsendinger med smittevernutstyr i samband med koronautbruddet

Innførsel av donerte nødsendinger med smittevernutstyr og annet medisinsk materiell til Norge i samband med koronautbruddet, er tillatt uten oppkreving av toll og innførselsmerverdiavgift.

27.03.2020

Ny midlertidig forskrift om unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted

Som følge av koronautbruddet vedtok Tolletaten fredag en midlertidig forskrift som angår transportører med transporttillatelser. Endringen innebærer kun en utvidelse for transportører som

23.03.2020

Ny midlertidig tollforskrift om unntak ved direkte kjøring av varer

Som følge av utbruddet av korona er det i dag vedtatt en midlertidig tollforskrift. Ny forskrift gjelder for næringsaktører som benytter seg av direkte kjøring. Fristen for å legge frem utfylt

20.03.2020

Stenger tollsted i Fredrikstad

Tollstedet i Fredrikstad stenges og publikumsekspedisjonen i Drammen er fortsatt stengt som følge av koronaviruset.

19.03.2020

Reiser til Finland og Sverige - restriksjoner og forbud

Finland har innført midlertidig forbud mot ikke-nødvendige reiser fra Norge fra 19. mars. Fra samme dag innførte også Sverige midlertidig forbud mot ikke-nødvendige reiser, men kun fra land

18.03.2020

Betydelig fall i persontrafikk på landevei

Tolletaten opplever en betydelig reduksjon i persontrafikk over landegrensene det siste døgnet etter at det nå er innført strenge begrensninger på hvem som slipper inn landet. Tolletaten

16.03.2020

Godstrafikken går som normalt

– All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy, sier tolldirektør Øystein Børmer.

15.03.2020

Kun ett tollsted er stengt

Tolletaten er på lik linje med resten av samfunnet påvirket av tiltakene som er iverksatt for å dempe spredning av koronaviruset. Etaten har over tid planlagt for denne utviklingen, og har satt i

13.03.2020

Mange vil bli toller

Tollerutdanningen har historisk sett vært svært populær og årets opptak ser ikke ut til å bli noe unntak. En uke før søknadsfristen går ut har nærmere 700 kandidater søkt på de 25 skoleplassene.

26.02.2020

Forelegg til Tolletaten

Påtalemyndigheten har ilagt Tolletaten et forelegg på 1,5 mill. kroner og tolldirektøren et forelegg på 40 000 kroner.

03.02.2020