Gå til innhold

Nyheiter og pressemeldingar

Her er nyheiter frå Tolletaten. Du kan også få oppdateringar ved å følgje oss på twitter: @tolletaten.

Tolletaten med kraftig omdømmeløft under koronakrisen

Den globale pandemien har medført store endringer og utfordringer. Tolletatens ansatte har gjort en ekstraordinær innsats for å sikre landets forsyningslinjer, håndtere store endringer i

26.11.2020

Tilsynsaksjon av eksport av avfall

Felles kontrollaksjon mellom Miljødirektoratet og Tolletaten avdekket at 17 av 41 kontrollerte forsendelser med brukte gjenstander brøt reglene for eksport og ble derfor nektet eksportert. Fem av

25.11.2020

Advarer mot «koronamedisiner»

Analyser av såkalte 12.11.2020

Vanlige spørsmål om koronasituasjonen

I disse dager har vi fått flere henvendelser knyttet til import og eksport av varer, samt inn- og utreise av landet. Nedenfor er det listet opp spørsmål omhandlende Tolletaten. For spørsmål

09.11.2020

Nyskapende norsk tollerutdanning!

Høsten 2021 starter et nytt bachelorstudium i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Med dette får Norge en ny og unik utdanningsmodell for tollere.

23.10.2020

Tolletaten med ny organisering fra 1. oktober

Med den nye organisasjonen tilpasser Tolletaten seg en ny virkelighet med komplekse utfordringer, et mer sammensatt trusselbilde og raske endringer i samfunnet.

01.10.2020

Advarer mot ulovlige legemidler etter internasjonal aksjon

Nærmere 25.000 enheter, i form av piller, tabletter, ampuller og lignende, ble beslaglagt av Tolletaten under årets internasjonale aksjon mot ulovlig medisinsk utstyr og falske legemidler,

21.09.2020

Nye endringer i våpenforskriften

Fra 01.10.2020 inntrer nye endringer i våpenforskriften. Tolletaten ser jevnlig våpendeler i post- og godforsendelser som kommer til å omfattes dette nye regelverket.

18.09.2020

Åsnes tollkontor flytter til Flisa

Åsnes tollkontor flytter mandag 28. september fra svenskegrensen til det nye beredskapssenteret i kommunesenteret Flisa.

10.09.2020

Avdekket falsk alkohol

I forbindelse med en større internasjonal aksjon har Tolletaten, i samarbeid med politiet, avdekket flere tilfeller av falsk alkohol. Over 5000 liter falsk alkohol er avdekket i Norge i aksjonen

23.07.2020

Bekymringsfull økning i innførsel av medisinsk cannabis

Tolletaten har de siste månedene opplevd en kraftig økning i innførsel av medisinsk cannabis til Norge. Siden 1. mars har mer enn 36 kilo medisinsk cannabis blitt fortollet ved Gardermoen.

29.06.2020

Ny tollstasjon i Hån

Tirsdag 23. juni kl. 6.30 åpner den nye tollstationen i Hån. Stasjonen ligger nærmere veien og vil være synlig fra E18. Den har flere biloppstillingsplasser og skal gi bedre

19.06.2020

Avslutter sak om pepperspray

Tolldirektør Øystein Børmer har avgjort at han ikke vil kreve at påtalemyndigheten bringer saken inn for retten, etter Riksadvokatens beslutning om påtaleunnlatelse for brudd på våpenloven.

05.06.2020

Vellykket pinseaksjon på sjøen

I forbindelse med pinsen gjennomførte Tolletaten en større kontrollaksjon i Oslofjorden og langs sørlandskysten. Kystvakten bisto med fartøyene KV Nornen og KV Tor. Kontrollen hadde fokus på

02.06.2020

Tolletaten gjennomfører stor båtaksjon

I forbindelse med pinsehelgen og inngangen til båtsesongen gjennomfører Tolletaten en stor aksjon i Oslofjorden og langs Sørlandskysten.

29.05.2020

Problemer med Tolletatens fortollingsløsning

Det er problemer med Tolletatens fortollingsløsning (TVINN Internett). Vi jobber med å løse saken, men inntil videre er det ikke mulig å fortolle i i løsningen. 

02.04.2020

Tolletaten til stede på sjøen

I forbindelse med koronasituasjonen og den utstrakte grensekontrollen har Tolletaten satt flere av sine tollkryssere på sjøen tidligere enn først planlagt.

29.03.2020

Advarer mot useriøse nettsteder som selger beskyttelsesutstyr og medisiner mot koronaviruset

Legemiddelverket og Tolletaten advarer mot useriøse nettsider som prøver å svindle privatpersoner, bedrifter og helsetjenesten ved å tilby beskyttelsesutstyr og medisiner til behandling av viruset

27.03.2020

Midlertidig toll- og avgiftsfritak for donerte nødsendinger med smittevernutstyr i samband med koronautbruddet

Innførsel av donerte nødsendinger med smittevernutstyr og annet medisinsk materiell til Norge i samband med koronautbruddet, er tillatt uten oppkreving av toll og innførselsmerverdiavgift.

27.03.2020

Ny midlertidig forskrift om unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted

Som følge av koronautbruddet vedtok Tolletaten fredag en midlertidig forskrift som angår transportører med transporttillatelser. Endringen innebærer kun en utvidelse for transportører som

23.03.2020

Ny midlertidig tollforskrift om unntak ved direkte kjøring av varer

Som følge av utbruddet av korona er det i dag vedtatt en midlertidig tollforskrift. Ny forskrift gjelder for næringsaktører som benytter seg av direkte kjøring. Fristen for å legge frem utfylt

20.03.2020

Stenger tollsted i Fredrikstad

Tollstedet i Fredrikstad stenges og publikumsekspedisjonen i Drammen er fortsatt stengt som følge av koronaviruset.

19.03.2020

Reiser til Finland og Sverige - restriksjoner og forbud

Finland har innført midlertidig forbud mot ikke-nødvendige reiser fra Norge fra 19. mars. Fra samme dag innførte også Sverige midlertidig forbud mot ikke-nødvendige reiser, men kun fra land

18.03.2020

Betydelig fall i persontrafikk på landevei

Tolletaten opplever en betydelig reduksjon i persontrafikk over landegrensene det siste døgnet etter at det nå er innført strenge begrensninger på hvem som slipper inn landet. Tolletaten

16.03.2020

Godstrafikken går som normalt

– All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy, sier tolldirektør Øystein Børmer.

15.03.2020

1-25 av 28