Gå til innhold

Ot.prp.nr.40 (1974-1975)

Ot.prp.nr.40 (1974-1975). Om lov om endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven). Henvisning til lovdata PRO.

DATO: 1975-03-21

DEPARTEMENT: Finans- og tolldepartementet

SIDETALL: 5

Henvisninger i teksten: lov-1975-05-30-17 , lov-1966-06-10-5 (Tollov)

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.40 (1974-1975)

Kun tilgjengelig på lovdata PRO

Innlogging: https://lovdata.no/pro/auth/login