Gå til innhold

Skjema

Oversikt over alle skjema frå Tolletaten.

Språk
AEO - egenvurderingsskjema Bokmål: docx pdf
AEO-status - søknadsskjema Bokmål: docx pdf
Besetningsdeklarasjon Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
English: pdf docx
Bindende klassifiseringsuttalelse - skjema i Altinn
Certificate of Origin - skjema i Altinn
Deklarering av betalingsmidler Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Enhetsdokumentet Bokmål: pdf pdf pdf pdf
Nynorsk: pdf pdf pdf pdf
Enkelgarantierklæring Bokmål: docx
Erklæring ved innførsel av kjøtt fra jakt Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Etterdeklarering - skjema i Altinn
Fartøysanløp - forhåndsmelding Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
Fartøysdeklarasjon Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
English: pdf
Flyttegodserklæring Bokmål: docx pdf
Nynorsk: docx pdf
English: docx pdf
Foreløpig deklarering ved innførsel/utførsel - søknadsskjema Bokmål: docx pdf
Nynorsk: docx pdf
Forhåndsvarsling - sikkerhetsdokument (SSD) Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Grensepasseringsattest Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Lastedeklarasjon Bokmål: docx pdf
Nynorsk: docx pdf
Lasteliste Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Legitimasjonsbevis for reise-/yrkesutstyr til mellombels bruk i utlandet Bokmål: docx pdf
Nynorsk: docx pdf
Midlertidig etterlatelse av fartøy - søknad Bokmål: docx pdf
English: docx pdf
Omberegning - skjema i Altinn
Proviantdeklarasjon Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
English: pdf docx
Pågående sak hos Tolletaten - skjema i Altinn
Rekvisisjon for overtidstjeneste/gebyr for kontrolltiltak Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Søknad for å bli godkjend eksportør Bokmål: docx pdf
Nynorsk: docx pdf
Søknad om tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon Bokmål: docx docx
Nynorsk: doc
Søknad om transporttillatelse Bokmål: docx pdf
Tilbakebetaling av avgifter etter bruk av Kvoteappen Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Tilbakebetaling av toll for private - skjema i Altinn
Tollager A - søknadsskjema Bokmål: docx pdf
Nynorsk: docx pdf
Tollager B - søknadsskjema Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
Tollager C - søknadsskjema Bokmål: docx pdf
Nynorsk: pdf docx
Tollager D - søknadsskjema Bokmål: pdf docx
Nynorsk: docx pdf
Tollverdierklæring Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: docx pdf
Turistsalg - tilbakebetaling av merverdiavgift Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Universalgaranti - søknad Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
Universalgarantierklæring Bokmål: docx
Varesertifikat EUR.1 - skjema i Altinn