Gå til innhold

[Opphevet] § 5-6 Vareprøve mv.

Det skal betales toll av alle varer som innføres til Norge. Tolloven § 5-6 inneholder tollfritak for enkelte varetyper som innføres i sammenheng med andre varer eller tjenester.

Tollfritak for vareprøver mv.

Vareprøver kan innføres tollfritt. Dette er bl.a. praktisk ved innførsel av tekstiler. Ved denne type varer er det vanlig at eksportøren sender med en liten bit av hvert stoff som informasjon til både detaljisten og vedkommendes kunder. Et annet eksempel er små vareprøver av forbruksvarer som parfyme, sjokolade eller andre mat- og drikkevarer som innføres for å deles ut gratis ved messer og stands. Tollfritaket for vareprøver er imidlertid ikke begrenset til disse eksemplene, eller til bestemte varegrupper.

Det er et vilkår for tollfritak etter § 5-6 at vareprøven er av ubetydelig verdi. Varen kan i seg selv være av ubetydelig verdi, eller den kan være gjort ubrukelig for andre formål enn demonstrasjon. Eksempel på det siste er vareprøver på sko som er gjennomhullet. Vareprøver som har høyere verdi (enn ubetydelig) kan også innføres tollfritt (se § 6-2), men må da gjenutføres senere.

Det er ikke mulig å fastslå helt nøyaktig hvilken verdi som er for høy til å bli omfattet av tollfritaket, men varen må være innført i den hensikt å ta opp bestillinger av den typen varer. Vareprøven må i seg selv ikke være egnet som salgsvare.

Modeller og mønstre er varer som representerer eller gjengir en annen vare. Disse vil være tollfrie dersom de ikke er innført for salg.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Tollfritak for reklamemateriell mv.

Skriftlig reklamemateriell kan innføres tollfritt. Dette omfatter bl.a. kataloger, brosjyrer, annonser og prislister.

Forsendelser av reklame som inneholder mange like dokumenter, kan likevel ikke innføres tollfritt hvis forsendelsen veier mer enn ett kg. Dette innebærer at det bare er mindre reklameforsendelser som kommer inn under fritaket.

Det er et vilkår at det reklameres for enten varer eller transport- eller forsikringstjenester. Reklame for andre typer tjenester kan ikke innføres tollfritt.

Reklamefilm kan også innføres tollfritt. Dette fritaket gjelder imidlertid bare reklame for en bestemt vare som skal vises til fremtidige kunder, og ikke film som skal vises offentlig.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Tollfritak for materiell fra andre lands myndigheter

Dokumenter fra andre lands myndigheter kan innføres tollfritt. Dette omfatter også opplysningsmateriell fra landets turistmyndigheter. Turistreklame fra private foretak er ikke omfattet av tollfritaket i § 5-6, men kan på visse vilkår innføres tollfritt etter tollforskriften § 5-7-4 første ledd bokstav a.

Det er gitt tilsvarende fritak for merverdiavgift.

Tollfritak for lastepaller og annen emballasje

Lastepaller og andre produkter som benyttes som emballasje eller for å beskytte en vare ved innførselen, kan innføres tollfritt.

Emballasje som regnes som en del av varen, kan ikke innføres tollfritt. Slike varer (f.eks. sjokolade) er merket "m.n.i." i tolltariffen. Det er heller ikke anledning til å trekke ut kostnadene for emballasjen av tollverdien i andre tilfeller, dersom prisen for emballasjen er inkludert i den fakturerte prisen for selve varen. Dette vil som regel være tilfelle.

Lastepaller kan ha forskjellig utforming og være av forskjellig materiale. Tollfritaket gjelder imidlertid bare paller som brukes ved inn- og utførsel av varer. Dersom en bedrift bestiller paller fra utlandet for å bruke til innenlands transport, må pallene fortolles på vanlig måte.

Tidligere var det et særskilt unntak for "ventilasjonskanaler av tre brukt i lasterommet, samt bastmatter og annet garneringsmateriell". Dette omfattes nå av det generelle begrepet "utstyr for beskyttelse av last".

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.


Forarbeider til tolloven § 5-6

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 57

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser §§ 11 nr. 15 til 20

St. prp. nr. 1 (1989-1990)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Tolltariffens innledende bestemmelser før 1966 § 2

St. prp. nr. 1 (1963–1964)

St. prp. nr. 1 (1956)

St. prp. nr. 5 (1920)