Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak ved midlertidig innførsel av motorvogner mv.

Motorvogner (biler og andre kjøretøy) er varer. Disse kjøretøyene er derfor i utgangspunkt tollpliktige når de kommer til Norge. Tolloven § 6-1 innebærer imidlertid at det gis tollfritak i to hovedgrupper av tilfeller der motorvogner mv. bare skal være her midlertidig:

Bestemmelsene om midlertidig innførsel av motorvogn mv. står i en egen forskrift, se lenke over. Denne forskriften gjelder både toll, merverdiavgift og engangsavgift. Det som framgår i denne artikkelen gjelder for alle avgiftene. Forskriften omfatter også tilhengere og campingvogner, samt reservedeler og utstyr som innføres sammen med motorvognen.

Nedenfor finner du flere artikler om toll- og avgiftsfritak i disse tilfellene. De detaljerte vilkårene for tollfritaket vil du finne der, mens TollABC gir et generelt overblikk.