Gå til innhold

[Opphevet] § 13-6 Klage over pålegg om bokføring

Lov og forskrift

Et bokføringspålegg er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det er følgelig ikke klagerett for slike pålegg etter forvaltningsloven. I tolloven § 13-6 er det derfor innført adgang til å klage over bokføringspålegg. Klagen må framsettes straks når den pålegget angår er til stede, og ellers innen tre dager. Pålegget skal etterkommes selv om ikke klagen er avgjort, hvis ikke den som ga pålegget gir utsettelse.


Forarbeider

Prop.1 LS (2013-2014) kapittel 18