Gå til innhold

[Opphevet] § 8-2 Frihandelsavtaler, preferansetoll

Norge har inngått en rekke frihandelsavtaler med andre land, der landene gjensidig (bl.a.) gir hverandre lettelser i tollsatsene.


Som medlem av EFTA er Norge bundet av disse frihandelsavtalene. 


Forarbeider til § 8-2

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) side 74


Tidligere bestemmelser og forarbeider
Tolltariffens innledende bestemmelser § 2

St. prp. nr. 1 (en rekke år der nye avtaler har kommet til)

St. prp. nr. 3 (1994-95)

St. prp. nr. 65 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959