Gå til innhold

[Opphevet] Innledning - om bruk av TollABC

TollABC inneholder

  • kommentarer til tolloven med forskrifter
  • lenker til tolloven med forskrifter
  • lenker til annen informasjon fra tollmyndighetene
  • lov- og forarbeidsspeil som viser hvor hver enkelt lovbestemmelse stammer fra

Kommentarene skal forklare lov- og forskriftsbestemmelsene, og gir uttrykk for Tolletatens tolkning av disse. Der teksten viser til enkeltbestemmelser uten særskilt navn på regelverket, er dette bestemmelser i tolloven og tollforskriften (lovens bestemmelser har to siffer mens forskriften har tre siffer).

Det er to måter å nå artiklene i TollABC på. For det første kan man gå inn via innholdsfortegnelsen på kapitler og enkeltbestemmelser i tolloven. For det andre kan man søke på stikkord.

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger og tips til TollABC på post@toll.no.