Gå til innhold

[Opphevet] Drivstoff mv. til buss og lastebil

Busser, lastebiler og andre motorvogner i ervervsmessig virksomhet kan tollfritt ha med inntil 600 liter drivstoff til Norge. Det er et vilkår at drivstoffet befinner seg på den ordinære drivstofftanken, men det kan i tillegg medbringes inntil 10 liter på reservekanne. Tilsvarende regler gjelder for øvrig også for drivstoff til private kjøretøy, se § 5-1.

Også andre forbruksvarer til bruk på motorvognen, som rimelige mengder av ulike oljer, kjølevæske o.l, er tollfritt.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift og diverse petroleumsrelaterte avgifter.