Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for dyr til avl

Dyr som midlertidig innføres til avlsformål er tollfrie. Tollfritaket omfatter dyr som innføres for å bedekke eller bli bedekket. Tollfritaket gjelder ikke beholdere med sæd.

Lov og forskrift

Det er et vilkår for tollfritaket at dyret er utenlandsk eiet, men importøren kan være norsk.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Dyr som innføres for bedekning må meldes ved grensepassering etter § 3-1 og deklareres på vanlig måte, se § 4-10.