Gå til innhold

[Opphevet] Fritak for toll og innførselsmerverdiavgift for proviant og forbruksvarer i tog

Tog som kommer til tollområdet kan ha med og forbruke om bord ufortollet proviant og forbruksvarer.

Proviant er mat, drikkevarer (inkl. alkohol) og tobakk, mens forbruksvarer er slike varer som drivstoff, olje, doruller, vaskemidler og andre varer som er nødvendige for drift av toget.

Tollfritaket gjelder også innførselsmerverdiavgift og diverse særavgifter.

Proviant kan kun innføres toll- og avgiftsfritt dersom avgifter er betalt i innkjøpslandet. Brennevin (alkoholprosent over 22 %) er ikke omfattet av fritaket.