Gå til innhold

[Opphevet] Straff for fører

Lov og forskrift

Føreren av et transportmiddel har et særlig ansvar for å forhindre ulovlig inn- og utførsel av varer. Føreren kan likevel ikke straffes dersom han på forsvarlig måte har søkt å hindre at en vare ulovlig føres ut fra, eller inn i, transportmiddelet. Hva som er "forsvarlig" må vurderes konkret, og kravet til aktsomhet er strengt.

Kravene til førerens aktsomhet er strengere når vedkommende opptrer som arbeidsgiver for andre ansatte på transportmiddel enn i forhold til passasjerer som reiser med transportmiddelet.


Rettspraksis

  • Rt. 1992 s. 650
  • Rt. 1994 s. 1320