Gå til innhold

Ot.prp.nr.45 (1996-1997)

Om lov om endring i lov av 10 juni 1966 nr 5 om toll (tolloven) (bruk av elektronisk datautveksling ved tolldeklarering mv, forenklet forelegg ved tollovertredelser, domstolsbehandling av saker om antidumping- og utjevningstoll mv). Henvisning til lovdata PRO.

DATO: 1997-04-04

DEPARTEMENT: Finans- og tolldepartementet

SIDETALL: 21

Henvisninger i teksten: lov-1997-06-19-65 , lov-1966-06-10-5 (Tollov)

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.45 (1996-1997)