Gå til innhold

[Opphevet] § 9-4 Tollkvoteandeler for landbruksvarer ved auksjon mv.

Det er til dels høye tollsatser ved innførsel av landbruksvarer til Norge, for å beskytte norsk landbruk. Landbruksdirektoratet forvalter flere ulike ordninger der det er mulig å søke om nedsettelse av disse tollsatsene, og mange av disse ordningene er begrenset til en viss felles kvote for alle innførsler av den aktuelle varetypen i en periode. Dette er regulert i § 9-3.

En del av tollkvotene fordeles ved auksjon, og slik fordeling reguleres av § 9-4 og forskrift om fordeling av tollkvoter. Selve auksjonen foregår elektronisk på nettsidene til Landbruksdirektoratet, der importører som ønsker å delta i auksjonen må registrere seg på forhånd.

Nærmere detaljer om hvilke kvoter som auksjoneres ut til en hver tid finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet.

Tollmyndighetene fordeler enkelte kvoter innenfor GSP-systemet og frihandelsavtalene etter et "først til mølla"-prinsipp (med hjemmel i § 8-4). Deklarering til tollmyndighetene i datasystemet TVINN innebærer i disse tilfellene også en søknad om tollfri kvote, og datasystemet fordeler automatisk kvoten til de som deklarerer først. Per i dag gjelder dette:

  • kvote på 2700 tonn storfekjøtt fra Namibia/Botswana
  • kvote på 500 tonn storfekjøtt fra Eswatini
  • kvote på 500 tonn storfekjøtt fra alle GSP-land
  • kvote på 400 tonn kjøtt fra sau og lam fra Botswana, Namibia og Eswatini
  • div. potteplanter, plen på rull mv. fra EU, se § 8-4-50

Forarbeider til tolloven § 9-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 81

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5