Gå til innhold

Digitoll

Digitoll er nå tilgjengelig på alle transportformer (vei, fly, sjø og jernbane). Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Omfanget av varer som krysser grensen er stort, og volumet har økt over mange år. Tolletaten er avhengig av å digitalisere prosesser for å håndtere volumet og sikre harmonisering med EU regelverket. Samtidig ønsker vi å tilby en mest mulig effektiv og sømløs grensepassering der varer frigjøres automatisk, der det ikke er behov for kontroll eller manuell behandling.   

Hva er Digitoll?

Gjennom Digitoll-konseptet vil vi fjerne tidkrevende og manuelle prosesser ved innførsel av varer til landet for næringslivet. For å få det til trenger vi digital informasjon før eller senest ved grensepassering. Når Tolletaten mottar informasjon i forkant, og det ikke er behov for kontroll, kan varene kan frigjøres automatisk for den valgte tollprosedyren ved grensepasseringen. På den måten sikrer vi en rask og effektiv grensepassering.

Digitoll-konseptet er tredelt og basert på følgende sentrale forutsetninger

   1. Informasjon leveres digitalt, før eller senest ved grensepassering.

   2. Tolletaten behandler og risikovurderer informasjon før eller senest ved ankomst.

   3. En i størst mulig grad automatisert grensepassering med automatisk frigjøring for valgt prosedyre.

 


Det er en nær sammenheng mellom digital informasjonsutveksling, digital behandling av informasjon og muligheten for en i størst mulig grad automatisert grensepassering.

To hovedgrep er viktige for å sikre at Tolletaten mottar og kan behandle informasjon om transportmiddel og varer før disse ankommer grensen:

 1. Direktekjøringsordning avvikles 1. april 2025

  Dagens direktekjøringsordning, der varer kan kjøres direkte til varemottaker og deklareres inntil 10 dager etter grensepassering, vil bli avviklet 1. april 2025. Formålet med avviklingen er å sikre at Tolletaten mottar vareopplysninger før eller senest ved grensepassering. Her finner du viktige datoer i utfasingsplanen.

 2. Innføring digital melde-og opplysingsplikt 1. april 2025

  Det innføres en digital melde- og opplysningsplikt. Formålet med digital levering av opplysninger er å gi Tolletaten oversikt over hvilke varer som ankommer landet, med hvilket transportmiddel, hvor og når. Systemstøtte for digital levering vil innføres gradvis for ulike transportformer i henhold til gjennomføringsplanen. Pliktig digital levering vil innføres som hovedregel 1. april 2025

Når Tolletaten kan motta og behandle informasjon digitalt før eller ved ankomst er det mulig å gi transporten eller varen status «ikke-kontroll ved ankomst» eller «kontroll ved ankomst». Dette er nødvendig for å kunne tilby automatisert frigjøring av varer for den valgte prosedyren.

Fordeler ved å bruke Digitoll

Innføringen av Digitoll skjer trinnvis og pågår gjennom flere faser. Vi oppfordrer næringslivet til å starte tilpassingen av en fremtidig vareførsel så raskt som mulig, og til å koble seg på det nye systemet for digital levering av opplysninger under melde- og opplysningsplikten.

Ved å ta i bruk Digitoll så tidlig som mulig vil næringslivet kunne tilpasse egne systemer og arbeidsprosesser, og gjøre nødvendige justeringer før direktekjøringsordningen avvikles og det innføres plikt til digital oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten. Tolletaten vil være tilgjengelige og bistå dere gjennom hele overgangsperioden.

Mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Digitoll 

 

Nyheter