Gå til innhold

[Opphevet] Gjentagelser - særlig grov overtredelse

Lov og forskrift

En tollovertredelse vil fort bli ansett som grov dersom personen som blir oppdaget også har blitt oppdaget tidligere. Det vil imidlertid ikke være naturlig å karakterisere f.eks. smugling av to flasker brennevin i forbindelse med en reise som grov tollovertredelse, selv om den som blir oppdaget også har blitt stoppet tidligere med samme resultat. Gjentagelseskriteriet vil nok oftest være anvendbart ved smugling med tanke på videresalg.