Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for spesialverktøy til bruk på eksportvarer

Lov og forskrift

Spesialverktøy, mønstre o.l. kan midlertidig innføres tollfritt hvis de skal brukes ved fremstilling av varer som skal utføres. Det er et vilkår at spesialverktøyet mv. er stilt gratis til rådighet av kjøperen av varene i utlandet.

Det er tilsvarende fritak for merverdiavgift.