Gå til innhold

[Opphevet] § 16-2 Ulovlig vareførsel

Lov og forskrift

Tolloven § 16-2 er den mest anvendte straffebestemmelsen i tolloven. Bestemmelsen retter seg mot tre forhold:

Den andre sentrale straffebestemmelsen i tolloven, ved siden av § 16-2, er § 16-5. Paragraf 16-5 knytter seg hovedsakelig til situasjoner der det er gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger. I visse situasjoner overlapper disse to bestemmelsene hverandre.

Eksempel: En fører av et transportmiddel legger for tollmyndighetene frem en lasteliste som viser et for lavt antall varer. Vedkommende vil i dette tilfellet både ha innført de overskytende varene utenfor tollmyndighetenes kontroll, og ha gitt feil opplysninger om varene i transportmiddelet.

 


Forarbeider til tolloven § 16-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 107

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 61

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 164, 166 og 171

Ot.prp. nr. 37 (1934) – § 164

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901