Gå til innhold

[Opphevet] § 12-17 Taushetsplikt av hensyn til kontrollvirksomhet mv.

Lov og forskrift