Gå til innhold

Ot.prp.nr.108 (1992-1993)

Om lov om endring i lov av 10 juni 1966 nr 5 om toll (tolloven). Henvisning til lovdata PRO.

TITTEL: Ot.prp.nr.108 (1992-1993)
Om lov om endring i lov av 10 juni 1966 nr 5 om toll (tolloven)

DATO: 1993-06-18

DEPARTEMENT: Finans- og tolldepartementet

SIDETALL: 56

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.108 (1992-1993)