Gå til innhold

[Opphevet] Demonstrasjon eller fremvisning

Lov og forskrift

Det er tollfritak ved midlertidig innførsel av:

  • vareprøver mv. til fremvisning med tanke på bestilling av tilsvarende varer fra utlandet,
  • varer som skal vises fram på utstillinger, messer osv., og
  • film som innføres for å vise til sensurmyndighet, kjøper eller leier.

Tollfritakene gjelder også merverdiavgift.

Tollfritak for vareprøver mv. som innføres midlertidig

Tollfritaket for vareprøver gjelder varer som har en viss verdi (varer av "ubetydelig verdi" kan innføres tollfritt etter § 5-6). Fritaket gjelder også modeller og mønstre. Det er et vilkår at varene ikke brukes mot vederlag mens de er i Norge. Dersom det blir innført mange like varer til samme importør vil disse ikke anses for å være tollfrie vareprøver.

Det er et vilkår for tollfritak at varene er utenlandsk eiet (se mer om dette kravet i artikkelen om yrkesutstyr), men importøren kan være norsk.

Tollfritak for varer som innføres midlertidig til utstillinger og messer

Tollfritaket for varer til utstillinger og messer omfatter både varer som skal vises fram og varer som skal brukes mens arrangementet foregår. Det er et vilkår for tollfritak at varene ikke brukes mot vederlag så lenge de er i Norge. Det er ikke et vilkår for tollfritaket at varene er utenlandsk eiet eller at importøren er utenlandsk.

Tollfritaket omfatter ikke varer som stilles ut i den hensikt at de skal selges. Blir varer på en utstilling eller messe likevel solgt, oppstår en plikt til fortolling etter § 4-20.

Det gis ikke tollfritak ved evt. utstilling av alkohol, tobakk og brensel.

Tollfritak for film som innføres for sensur mv.

Film som midlertidig innføres for prøvevisning med tanke på sensur mv. er tollfri. Alle typer film er omfattet. Hvilket medium filmen kommer på er heller ikke avgjørende.

Det er et vilkår for tollfritak at filmen er utenlandsk eiet (se mer om dette kravet i artikkelen om yrkesutstyr), men importøren kan være norsk.