Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for deler og inventar i fartøy og fly

Lov og forskrift

Deler og inventargjenstander kan innføres tollfritt sammen med fartøy eller fly i ervervsmessig virksomhet.

Tollfritaket for deler sikrer at transportmiddelet kan ha et lager av reservedeler for å kunne skifte ut deler som blir ødelagt underveis.

Eksempler på inventargjenstander er stoler og bord, men også messeutstyr, sengetøy og tauverk.

Det er et vilkår at varene beholdes til bruk om bord i transportmiddelet.
Tollfritaket er videre begrenset til typer og mengder av inventar og deler som det aktuelle transportmiddelet har behov for.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.