Gå til innhold

[Opphevet] Proviantering til ferger i Norden

Ved tillatelse til proviantering av alkohol og tobakk til bruk av eller salg til mannskapet om bord gjelder følgende begrensninger per person:

  • 1 liter brennevin per uke
  • 2 liter alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent per uke
  • 25 gram tobakksvarer per døgn

Tillatelse til proviantering av andre typer varer til bruk av eller salg til mannskapet gis ut fra en konkret vurdering av behovet.

For servering til passasjerene på ferjen kan det gis tillatelse til proviantering av
ufortollet mat og drikke av alle slag, men ikke tobakkvarer. Med servering menes her alt salg som foregår utenfor tax-freebutikken, dvs. på serveringssteder og automater.

For salg til passasjerene på ferjen (i tax-freebutikken) kan det gis tillatelse til proviantering av varer innenfor følgende kategorier:

  • alkohol
  • tobakksvarer
  • sjokolade og sukkervarer
  • parfyme, kosmetikk og toalettartikler

På såkalt "korte ruter" gis det ikke tillatelse til proviantering av alkohol for salg til passasjerene. Hvilke ruter som anses som "korte" er avhengig av den geografiske begrensningen i § 4-23-7 fjerde ledd. Det er imidlertid mulig å søke om å få selge avgiftsfri alkohol også på korte ruter. Dette avgjøres etter en konkret vurdering, og er begrenset til et bestemt geografisk område.