Gå til innhold

Sende varer til utlandet

Når du skal sende varer til utlandet, er det viktig at du så presist som mulig oppgir hva som er i sendingen og hva som er verdien.

Den som skal transportere varene for deg, som for eksempel Posten, skal ut fra den informasjonen du gir avgjøre om du må deklarere varene til Tolletaten. Som regel vil transportøren ta seg av en eventuell deklarering for deg. Transportøren vil i alle tilfeller be deg legge fram relevante dokumenter og/eller be deg fylle ut et skjema. De ulike transportørene kan ha ulike måter å gjøre dette på. Hvilken dokumentasjon du trenger avhenger både av varetype, verdi, hvorfor du sender varen og hvor varen skal. Eksempler på relevante dokumenter er faktura, proformafaktura og eventuelle tillatelser.

Hvilke varer skal deklareres til Tolletaten?

Følgende sendinger skal deklareres til Tolletaten:

Du må ikke betale tollavgift eller avgifter til Norge for varer som blir sendt ut av landet, med unntak av eksportavgift for fisk.

Varer med restriksjoner må du alltid deklarere uavhengig av verdi

Varer med restriksjoner krever spesielle tillatelser for utførsel. Slike varer skal alltid deklareres til Tolletaten.  

Det er ulike myndigheter som har ansvaret for restriksjonene alt avhengig av type vare. Du må kontakte riktig myndighet for å få mer informasjon. 

Eksempler på restriksjoner er:

Undersøk reglene i landet du sender varen til

Selv om norske myndigheter tillater at du sender varene ut av landet, kan det være restriksjoner for å importere varen i mottakerlandet. Transportøren kan også ha regler for hvilke varer de ikke vil frakte. Det kan være våpen, farlig gods, verdifullt innhold som gull, sølv, edelstener og penger. Direktoratet for medisinske produkter (DMP)  fraråder privatpersoner å sende legemidler ut av Norge. 

Importavgifter i mottakerlandet

Det kan være at mottakerlandet vil kreve inn avgifter for varen du skal sende dit. Dette er avhengig av reglene i hvert enkelt land, og du må derfor undersøke dette med tollmyndighetene i mottakerlandet. Det kan også være at mottakerlandets ambassade eller konsulat her i Norge kan hjelpe deg.

Finne riktig tolltariffnummer

Vanligvis er det transportøren som fyller inn tolltariffnummeret (varenummeret) på deklarasjonen, men noen ganger blir du bedt om å oppgi dette selv. Tolltariffen er et internasjonalt varenummerregister som brukes både ved import og eksport. Det norske varenummeret består av åtte siffer hvor de seks første sifrene er internasjonale.