Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for vitenskapelige instrumenter mv.

Instrumenter, apparater o.l. til bruk ved vitenskapelige forsøk kan midlertidig innføres tollfritt.

Dette midlertidige tollfritaket er delvis overlappende med tollfritaket i § 5-7 første ledd bokstav c. Etter § 6-2 er det i motsetning til § 5-7 ikke vilkår knyttet til hvilke institusjoner eller foretak som foretar forsøkene. På den annen side er vilkåret om "vitenskapelige forsøk" i § 6-2's noe snevrere enn vilkåret om "vitenskapelig bruk" i § 5-7. Varetypene som kan innføres er også mer begrenset i § 6-2.

Dette tollfritaket gjelder tilsvarende for innførselsmerverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd.