Gå til innhold

[Opphevet] § 12-13-1 Hvem kan søke klassifiseringsuttalelse

Tollforskriften § 12-13-1 sier hvem som kan søke om en klassifiseringsuttalelse og hvilke dokumenter som skal legges ved søknaden.

  • Bemyndiget representant  kan søke om en klassifiseringsuttalelse .
  • Søknaden skal sendes Tolletaten i Altinn til Vareførselsdivisjonen og avdelingen der innehaveren er hjemmehørende .
  • Forespørsler om klassifisering  fra utenlandske firmaer, ambassader eller andre som ikke har adresse i Norge, skal henvende seg til Vareførselsdivisjonen, Regelavdelingen Oslo og Akershus.
  • Har et firma hovedkontor i utlandet, og datterselskap i Norge med eget organisasjonsnummer, skal disse likevel søke i Altinn.
  • Dersom søknaden ikke inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastsette varens klassifisering, skal søker  gis skriftlig beskjed om at klassifiseringsuttalelsen ikke kan gis. Det skal samtidig meddeles hvilke opplysninger som mangler.
  • Tolletaten kan avvise ubegrunnede søknader, f.eks. når det mangler vareprøver, opplysninger om produsent, artikkelnummer, batchnummer mv., og det ikke er meningen å importere, eksportere eller produsere varen.
  • Det kan søkes om klassifiseringsuttalelse for produksjonsprøver hvis hensikten er å importere, eksportere eller produsere en identisk eller liknende vare. Produksjonsprøvene må minst kunne identifiseres med artikkel- eller batchnummer.