Gå til innhold

Ot.prp.nr.21 (1991-1992)

Ot.prp.nr.21 (1991-1992) Endringer i skatteloven m.fl. Henvisning til lovdata PRO.

KILDEDOK: DATO: 1991-12-13

DEPARTEMENT: Finans- og tolldepartementet

SIDETALL: 58

Henvisninger i teksten: lov-1992-02-28-19 , lov-1992-04-10-30 , lov-1992-04-10-31 , lov-1992-04-10-32 , lov-1992-04-10-33 , lov-1992-05-15-45

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.21 (1991-1992) Se særlig kapittel 4 om Taushetsplikt etter ligningsloven § 3-13:.

Kun tilgjengelig på lovdata PRO