Gå til innhold

Regler og vilkår for fortolling med Kvoteappen

Med Kvoteappen kan du fortolle varer du har med deg til Norge i tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten. Appen beregner hva det vil koste. Du kan betale direkte i appen og passere på grønn sone.

Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023.

Om Kvoteappen

Kvoteappen er Tolletatens app som raskt lar deg sjekke om varene du har med deg til Norge er innenfor kvoten og verdigrensen.

I tillegg regner appen ut hva du må betale hvis du vil ha med deg varer over kvoten og verdigrensen. Du kan betale direkte i appen, med kort eller Vipps. Dette kalles å fortolle.

Når du har betalt i appen, kan du gå på grønt. Du kan også bruke Kvoteappen før du passerer ubetjente grenseoverganger, enten du ankommer Norge med fly, båt, tog eller bil.

I den nye versjonen av Kvoteappen kan du fortolle andre varer i tillegg til alkohol og tobakk.

Hva er kvote og verdigrense?

Alkohol- og tobakkskvoten, ofte bare kalt "kvoten", er mengden alkohol- og tobakksvarer du kan ha med deg inn til Norge uten å betale avgift.

Verdigrensen er begrensningen på andre varer du har med deg inn til Norge uten å betale avgift.

Alkohol- og tobakkskvote

Merk at du fra 1. januar 2022 ikke lenger kan bytte tobakkskvoten med vin eller øl.

Verdigrenser ved innreise til Norge

For alle typer varer du har kjøpt i utlandet gjelder to verdigrenser avhengig av hvor lenge du har vært utenfor Norge. Du kan ta med deg varer inntil verdigrensen uten å betale toll og avgifter.

Varer over kvoten og verdigrensen

Du må betale for varer som overstiger kvoten eller verdigrensen. Dette kalles å fortolle

Alkohol og tobakk over kvoten

I Kvoteappen kan du fortolle inntil

 • 27 liter øl eller vin,
 • 4 liter brennevin,
 • 400 sigaretter,
 • 500 gram tobakk eller snus og
 • 400 stk. sigarettpapir og -hylser.

Hvor mye det koster å ha med deg varer over kvoten, får du opp når du legger til varene i Kvoteappen.

Hvis du ønsker å fortolle mer enn dette, gjelder andre regler. 

Varer over verdigrensen

Hvis du har handlet over verdigrensen må du betale 25 prosent avgift på varene. I Kvoteappen kan du fortolle andre varer enn alkohol og tobakk til en samlet verdi av 20 000 norske kroner per person. Du kan ikke dele opp en vare. Appen hjelper deg å finne ut hvilke varer det lønner seg for deg å fortolle.

Hvis du ønsker å fortolle mer enn disse maksgrensene, gjelder andre regler. 

Hvor lenge er kvitteringen gyldig?

Du må betale senest ett minutt før du passerer grensen. Når du har betalt, starter en nedtelling på ett minutt før kvitteringen blir aktiv. Kvitteringen er gyldig i to timer, og du må passere grensen i dette tidsrommet. Hvis tiden utløper, må du kontakte en toller.

Du kan også fortolle frem i tid. Ønsker du å passere grensen senere, legger du inn når du planlegger å passere grensen. Kvitteringen er gyldig i to timer fra tidspunktet du velger. Du kan betale opptil 48 timer før du krysser grensen.

Du kan velge å få kopi av kvitteringen på e-post, men e-posten er ikke gyldig som kvittering når du passerer grensen.

Hva skjer ved en tollkontroll?

Du må kunne vise fram en aktiv kvittering i appen hvis du har med deg varer over kvoten og verdigrensen.

Hvis du ikke kan vise at du har betalt avgift for varene, kan Tolletaten gi deg en bot ("forenklet forelegg") og ta fra deg varene du har over kvoten og verdigrensen. Ved alvorlige overtredelser kan du bli politianmeldt.

Varer du ikke kan fortolle i appen

Du kan ikke bruke Kvoteappen til å fortolle disse varene:

 • Varer som er ment for videresalg eller til bruk i jobbsammenheng (eller annet ervervsmessig formål): Slike varer må du fortolle med vanlige avgiftssatser.
 • Varer du kjøper ved ankomst i tax-free (tollfritt utsalg) på lufthavn: Slike varer må du fortolle med vanlige avgiftssatser.
 • Næringsmidler**, varer som er avhengige av tillatelser fra andre myndigheter, særavgiftspliktige varer og landbruksvarer***:
  Eksempler på slike varer er kjøtt, grønnsaker, brus, kosttilskudd, kaffe, te, kjæledyr, våpen, laserpekere, korn og honning. Varene inngår allikevel i verdigrensen. Ønsker du å fortolle slike varer må du ta kontakt med Tolletaten på rød sone.
 • Skråtobakk: Ønsker du å fortolle skråtobakk må du ta ta kontakt med Tolletaten på rød sone. Mengden skråtobakk du tar med deg inngår i den totale mengdebegrensingen for tobakk som er 500 gram.
 • Nikotinvarer (e-sigaretter, e-liquid o.l.): Innførsel av nikotinvarer er i utgangspunktet forbudt og kan bare innføres i tråd med kravene i forskrift om tilvirkning og import av legemidler § 3-2.

**Næringsmidler er alle mat- og drikkevarer og andre varer som er ment til å konsumeres av mennesker.

***Landbruksvarer er varer som hører under kapittel 1 til 24 og posisjonene 35.01, 35.02, 35.05 og 38.23 i tolltariffen.

Ditt ansvar som bruker av appen

Som bruker av Kvoteappen har du ansvar for at

 • du har dekning så du får fullført betalingen
 • du har en aktiv kvittering for de varene du har med deg over kvoten når du passerer grensen
 • du kan vise fram den aktive kvitteringen på mobilen eller nettbrettet ditt.. Det betyr at du må sørge for at du har nok batteri, at skjermen er leselig og at mobilen eller nettbrettet ditt fungerer som normalt.
 • dere passerer grensen sammen, hvis du har fortollet for én person i tillegg til deg selv.
 • du setter deg inn i gjeldende regelverk for innførsel av varer til Norge.

Søk om tilbakebetaling

Hvis du har lagt inn feil opplysninger som gjør at du har betalt for mye, kan du søke om tilbakebetaling. For å søke, må du kontakte Tolletaten på rød sone før du passerer ut av kontrollsonen.

Personvern i appen

Hvis du betaler med kort i appen, lagres informasjon om bankkortet ditt. Bortsett fra dette, lagrer Kvoteappen ingen personopplysninger.