Gå til innhold

Om bruk av Kvoteappen til deklarering for prosedyren fri disponering

Med Kvoteappen kan du deklarere varer du har med deg til Norge utover avgiftsfri kvote og verdigrense for prosedyren overgang til fri disponering. Appen beregner hvor mye du skal betale i avgifter. Du kan betale direkte i appen og så passere på grønn sone.

Om Kvoteappen

Kvoteappen er Tolletatens app som raskt lar deg sjekke om varene du har med deg til Norge er innenfor kvoten og verdigrensen.

I tillegg regner appen ut hva du må betale hvis du vil ha med deg varer over kvoten og verdigrensen. Du kan betale direkte i appen, med kort eller Vipps. 

Når du har betalt i appen, kan du gå på grønt. Du kan også bruke Kvoteappen før du passerer ubetjente grenseoverganger, enten du ankommer Norge med fly, båt, tog eller bil.

I Kvoteappen kan du også deklarere enkelte andre varer, i tillegg til alkohol og tobakk.

Hva er kvote og verdigrense?

Alkohol- og tobakkskvote

Alkohol- og tobakkskvoten, ofte bare kalt "kvoten", er mengden alkohol- og tobakksvarer du kan ha med deg inn til Norge uten å betale avgifter.

Merk at du fra 1. januar 2022 ikke lenger kan bytte tobakkskvoten med vin eller øl.

Verdigrenser ved innreise til Norge

Verdigrensen setter en begrensning på hvor mye av andre typer varer du kan ta med deg inn til Norge uten å betale avgifter.

For alle typer varer som du har kjøpt i utlandet gjelder to ulike verdigrenser, avhengig av hvor lenge du har vært utenfor Norge. 

Varer over kvoten og verdigrensen

Du må betale avgifter for varer som overstiger kvoten eller verdigrensen.  

Alkohol og tobakk over kvoten

I Kvoteappen kan du deklarere inntil

 • 27 liter øl eller vin,
 • 4 liter brennevin,
 • 400 sigaretter,
 • 500 gram tobakk eller snus og
 • 400 stk. sigarettpapir og -hylser.

Du vil få en utregning på hvor mye du skal betale i avgifter for varer over kvoten når du legger varene inn i Kvoteappen. 

Hvis du ønsker å innføre varer til Norge utover den mengden du kan deklarere i Kvoteappen, gjelder andre regler. 

Varer over verdigrensen

Hvis du har handlet varer for mer enn verdigrensen må du betale 25 prosent merverdiavgift på varene. I Kvoteappen kan du deklarere andre varer enn alkohol og tobakk til en samlet verdi av 20 000 norske kroner per person. Du kan ikke dele opp en vare. Dersom du innfører varer utover verdigrensen, vil appen hjelpe deg å finne ut hvilke av varene det lønner seg for deg å betale avgifter for. 

Hvis du ønsker å innføre varer til Norge utover disse grensene, gjelder andre regler. 

Hvor lenge er kvitteringen gyldig?

Du må betale senest ett minutt før du passerer grensen. Når du har betalt, starter en nedtelling på ett minutt før kvitteringen blir aktiv. Kvitteringen er gyldig i to timer, og du må passere grensen i dette tidsrommet. Hvis tiden utløper, må du kontakte en toller.

Du kan også deklarere noe frem i tid. Ønsker du å passere grensen på et senere tidspunkt, legger du inn når du planlegger å passere grensen. Kvitteringen er gyldig i to timer fra tidspunktet du velger. Du kan betale opptil 48 timer før du krysser grensen.

Du kan velge å få kopi av kvitteringen på e-post, men e-posten er ikke gyldig som kvittering når du passerer grensen.

Hva skjer ved en tollkontroll?

Du må kunne vise fram en aktiv kvittering i appen hvis du har med deg varer over kvoten og verdigrensen.

Hvis du ikke kan vise at du har betalt avgift for varene, kan Tolletaten gi deg en bot ("forenklet forelegg") og ta fra deg varene du har over kvoten og verdigrensen. Ved alvorlige overtredelser kan du bli politianmeldt.

Varer du ikke kan deklarere i appen

Du kan ikke bruke Kvoteappen til å deklarere disse varene for prosedyren fri disponering:

 • Varer som er ment for videresalg eller til bruk i jobbsammenheng (eller annet ervervsmessig formål): Slike varer må du deklarere med vanlige avgiftssatser.
 • Varer du kjøper ved ankomst i tax-free (tollavgiftsfritt utsalg) på lufthavn: Slike varer må du deklarere med vanlige avgiftssatser.
 • Næringsmidler**, varer som er avhengige av tillatelser fra andre myndigheter, særavgiftspliktige varer og landbruksvarer***:
  Eksempler på slike varer er kjøtt, grønnsaker, brus, kosttilskudd, kaffe, te, kjæledyr, våpen, laserpekere, korn og honning. Varene inngår likevel i verdigrensen. Ønsker du å deklarere slike varer må du ta kontakt med Tolletaten på rød sone.
 • Skråtobakk: Ønsker du å innføre skråtobakk må du ta ta kontakt med Tolletaten på rød sone. Mengden skråtobakk du tar med deg inngår i den totale mengdebegrensingen for tobakk som er 500 gram.
 • Nikotinvarer (e-sigaretter, e-liquid o.l.): Innførsel av nikotinvarer er i utgangspunktet forbudt og kan bare innføres i tråd med kravene i forskrift om tilvirkning og import av legemidler § 3-2.

**Næringsmidler er alle mat- og drikkevarer og andre varer som er ment til å konsumeres av mennesker.

***Landbruksvarer er varer som hører under kapittel 1 til 24 og posisjonene 35.01, 35.02, 35.05 og 38.23 i tolltariffen.

Ditt ansvar som bruker av appen

Som bruker av Kvoteappen har du ansvar for at

 • Du har dekning så du får fullført betalingen
 • Du har en aktiv kvittering for de varene du har med deg over kvoten når du passerer grensen
 • Du kan vise fram den aktive kvitteringen på mobilen eller nettbrettet ditt.. Det betyr at du må sørge for at du har nok batteri, at skjermen er leselig og at mobilen eller nettbrettet ditt fungerer som normalt.
 • Dere passerer grensen sammen, hvis du har sendt deklarasjon for én person i tillegg til deg selv.
 • Du setter deg inn i gjeldende regelverk for innførsel av varer til Norge.

Søk om tilbakebetaling

Hvis du har lagt inn feil opplysninger som gjør at du har betalt for mye, kan du søke om tilbakebetaling. For å søke, må du kontakte Tolletaten på rød sone før du forlater kontrollsonen.

Personvern i appen

Hvis du betaler med kort i appen, lagres informasjon om bankkortet ditt. Bortsett fra dette, lagrer Kvoteappen ingen personopplysninger.